Teknologi

Heterogene svulster

Til tross for store fremskritt i vår forståelse av hvordan kreftsvulster dannes og utvikler seg, er det flere krefttyper som fortsatt har en dårlig prognose. En vet mye om hvilke mutasjoner i vårt arvestoff som karakteriserer svulstene. Målrettede medikamenter rettet mot slike mutasjoner kan føre til gode behandlingseffekter i en liten undergruppe av pasienter med samme diagnose, men ikke i alle. Dette fordi kreft er en kompleks og heterogen sykdom.

Med heterogen sykdom menes at hver kreftsvulst inneholder kreftceller med ulike biologiske egenskaper. Disse biologiske egenskapene varierer fra pasient til pasient, selv i pasienter som har samme diagnose. En vet også at kreftsvulsten kommuniserer med normalt vev og graden av denne kommunikasjonen varierer også mellom pasienter. Derfor er det viktig å utvikle metoder hvor en kan gi en behandling som er tilpasset hver enkelt pasient (persontilpasset behandling).

Persontilpasset Funksjonell Profilering (PFP)

Presisjonsmedisin krever at behandlingen tilpasses den enkelte pasient. En har utviklet en tredimensjonal (3D) kulturbasert teknologisk plattform hvor en fra en pasients kreftsvulst etablerer hundrevis av små levende mikrosvulster i laboratoriet. Disse mikrosvulstene, også kalt kreftorganoider, etterligner vekstmønsteret og cellestrukturen til hver enkelt pasients svulst. Organoidene blir så i laboratoriet behandlet med en lang rekke godkjente medikamenter. Screeningen skjer automatisk hvor målet er for å finne den behandlingen som virker best. Resultatene

blir så vurdert av et tverrfaglig panel i nettverket bestående av kirurger, kreftleger patologer, farmakologer og kreftbiologer. Panelet tar på bakgrunn av resultatene en beslutning om man finner lovende medikamenter som kangis til pasienten. For å kunne ta i bruk denne teknologien i Norge, samarbeider vi med Luxembourg Institute of Health. Resultatene ved bruk av PFP-teknologi vil også bidra til å fremme grunnforskning for å videre forstå kreftutvikling og mulige behandlingseffekter.

Prinsippet bak persontilpasset behandling av pasienter

Klikk på bildet for å gjøre det større.

Klikk på bildet for å gjøre det større.