Personvernserklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Hjernesvulstkonsortiet samler inn og bruker personopplysninger som vi mottar fra brukere av våre nettsider, tjenester og tilbud samt hvordan vi behandler slike opplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes til privatpersoner.

Hjernesvulstkonsortiet behandler personopplysninger om medlemmer, givere, frivillige, kursdeltagere samt om kreftrammede og pårørende som får bistand og tjenester fra foreningen. Det er truffet særlige tiltak for behandling av sensitive personopplysninger, for eksempel helseopplysninger, som vil være naturlig å dele i enkelte av våre tilbud.

Behandlingen som både er elektronisk og på papir, gjennomføres i tråd med personopplysningsloven herunder EUs personvernforordning og tilhørende forskrifter. Dette omfatter tekniske og administrative tiltak, regelverk og kompetanse hos medarbeidere og frivillige.

Personopplysningsloven gir alle registrerte rett til å kreve opplyst hvilke personopplysninger som er registrert om deg, samt krav på at uriktige, ufullstendige eller opplysninger som det ikke er adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakteoss på:

kontakt@nbtc.no

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Under vil du få informasjon om hvilke formål vi samler inn og bruker dine personopplysninger til.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke ut personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for en slik utlevering. Eksempel på et lovlig grunnlag vil være et samtykke fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Lagring

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre annet et avtalt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du ta kontakt på epost «kontakt@nbtc.n0». Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider (www.datatilsynet.no).

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig i vår personvernerklæring på vår nettside.

Nettbasert behandling av personopplysninger

Vi har ulike ansvarlige som har det daglige ansvaret for de ulike portalene og løsningene for Hjernesvulstnettverkets nettbaserte behandling av personopplysninger.

Informasjonskapsler/cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten på siden. Begrepet informasjonskapsler omfatter pikselkoder, websignaler og synlige GIF og andre lignende teknologier.

Hva er cookies og hva brukes de til?

Hjernesvulstnettverket benytter informasjonskapsler (cookies), som de fleste større nettsteder, og i henhold til norsk lovgivning. En cookie er data som lagres i din nettleser for at nettsiden skal kjenne deg igjen fra side til side og besøk til besøk.

For mer generell informasjon om informasjonskapsler kan du lese her.

Hva lagres av informasjon?

Hjernesvulstnettverket bruker såkalte førstepartscookies for at funksjonaliteten på medlemssidene skal fungere. Formålet med førstepartscookiene er å kjenne igjen hvem du er slik at du får mer relevant innhold, og at innloggingen blir enklere. Dersom du blokkerer førstepartscookiene vil ikke medlemssidene fungere.

  • Cookies
  • Sessions
  • Tredjepartscookie

Hva blir lagret?
Epost-adressen + en unik kode knyttet til den innloggede brukeren.

Hvem behandler informasjonen hos Hjernesvulstnettverket?

For at vi skal kunne tilpasse våre nettsider til deg, bruker våre samarbeidspartnere tredjeparts-cookies for å spore dine bevegelser når du er inne på våre sider. Hjernesvulstkonsortiet bruker også opplysningene til å analysere hvordan sidene faktisk brukes, slik at vi har bedre forutsetninger for å gjøre forbedringer.

Cookies som lagres: dc_gtm_*, _ga

Hva blir lagret?

Referanse til hvilket oppsett av sporingsscript siden skal bruke. Dine handlinger på nettsiden, unntatt sensitiv informasjon som personnummer og kredittkortnummer.

Hvem behandler informasjonen?

Google Tag Manager
Google Analytics

Likepersonstjenesten

Likepersonstjenesten er Hjernesvulstkonsortiet tilbud til alle som har spørsmål, eller ønsker å samtale rundt temaet hjernesvulster. Vi tilbyr råd, veiledning og støttesamtaler om hjernesvulster og om rettigheter gjennom telefon, chat, e-post, brosjyremateriale og personlig oppmøte.

Likepersonstjenestens tjenester betjenes av rammede og pårørende som har erfaring fra det å leve med hjernesvulster.

Støtt Hjernesvulstforeningen

Donasjoner til Hjernesvulstkonsortiet kan gis gjennom Facebookinnsamlinger, direkte støtte via Vipps eller overføring til gavekonto, eller gjennom begravelsesbyråer. Det er inngått databehandleravtale med leverandør av innsamlingstjenesten til begravelsesbyråene.

Sider, eller innsamlingsaksjoner, er ikke private, det er heller ikke en mulighet. Når du donerer penger kan du som giver velge om denne gaven skal være anonym eller ikke.

Hjernesvulstnettverket i sosiale medier

Hjernesvulstkonsortiet har en aktiv konto i følgende sosiale medier: Facebook, (@Hjernesvulstkonsortiet) og YouTube. Vi administrerer også Facebook-siden, Facebookgrupper for regionlag og spesielle grupper.

Tilstedeværelsen er viktig for organisasjonen på flere områder, blant annet brukermedvirkning, dialog med pasienter, pårørende og andre interessenter, informasjonsformidling og fundraising.
Administrator(ene) av våre sosiale medier er pliktet å sette seg inn i til enhver tid gjeldende regelverk og følge Hjernesvulstnettverkets gjeldende rutiner og prosedyrer for innhenting og forvaltning av alle personopplysninger.

Vi overvåker og besvarer henvendelser i våre sosiale medier i arbeidstiden. Vi fjerner offentlige kommentarer som inneholder sensitive personopplysninger om en identifisert tredjepart og oppfordrer våre følgere til å utvise sunn fornuft og forståelse for internetts rekkevidde i det de velger å publisere på sosiale medier. Vi kan bistå i håndtering av opplysninger du legger igjen hos oss, men videre deling er utenfor vår kontroll. Vi ber deg derfor tenke deg om før du deler personopplysninger åpent på nett.

Saksbehandling og arkiv

Hjernesvulstnettverket behandler personopplysninger for å oppfylle tilsynets lovpålagte oppgaver etter til enhver tid gjeldende regelverk bl.a. personopplysningslov og arkivlov. Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Saksdokumentene kan i tillegg inneholde sensitive personopplysninger.

Fødselsdato og personnummer

Du har muligheten til å registrere ditt fødselsnummer i forbindelse med gaver gitt til Hjernesvulstnettverket. Gaven og fødselsnummeret innrapporteres til Skatteetaten, slik at du får skattefradrag for gaver. Det er frivillig å oppgi fødselsnummer, men uten dette kan du ikke få skattefradrag. Opplysningene lagres i vår giverdatabase.

Telefonhenvendelser og e-post

Ved å kontakte Hjernesvulstkonsortiet på kontakt@nbtc.no skjer dette via vanlig ukryptert e-post. Det er derfor viktig at dokumenter som inneholder sensitive opplysninger ikke sendes på e-post. Dette gjelder all e-post til ansatte og frivillige i Hjernesvulskonsortiet. Ved henvendelser via telefon logges telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen på sine telefoner i 30 dager. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.