Vi vil gjerne høre fra deg

Kontakt oss gjerne om du har noen spørsmål. Ved generelle forespørsler kan du benytte kontakt@nbtc.no. Om du har lyst til å delta i et intervensjonsstudie, eller har noen spørsmål om dette, kan du benytte eposten intervensjons-studie@nbtc.no. Se under.

Vennligst ikke send sensitiv informasjon eller personopplysninger per e-post ( f.eks fødsels- og personnummer, diagnose eller andre helseopplysninger). Informasjon mottatt via epost vil bli tatt vare på, men vi kan av personvernhensyn ikke besvare e-posten.

Generelle forespørsler

Deltagelse i intervensjonsstudier