Om oss

Konsortiet ble etablert i 2021 etter en grunnbevilgning fra Kreftforeningen gitt etter innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft. Konsortiet har også mottatt støtte fra Hjernesvulstforeningen. Det er viktig at ledende norske forskere og klinikere samles til ett miljø, hvor forskningsdata og kompetanse deles. Økt samarbeid om kliniske studier nasjonalt og internasjonalt, samt å tilby pasienter ny og eksperimentell behandling, står sentralt i nettverkets handlingsplan.

Konsortiet

Våre partnere

Medlemmer

Rolf Bjerkvig

Prof. Rolf Bjerkvig

Professor, Universitetet i Bergen

rolf.bjerkvig@uib.no

Nina Jensen

Pårørende og initiativtaker til Hjernekreftnettverket
Terje Sundstrøm

Dr. Terje Sundstrøm

Overlege, Nevrokirurgisk avd., Haukeland Sykehus, Bergen

Liv Marit Dørum

Fagansvarlig for kvalitetsregistrene, Kreftregisteret

liv.marit.dorum@kreftregisteret.no

Dr. Tor Ingebrigtsen

Professor, Universitetssykehuset Nord-Norge

Dr. Iver A Langmoen

Professor, Oslo Universitetssykehus

Dr. Petter Brandal

Overlege, Oslo Universitetssykehus

Konsortium koordinator pebra@ous-hf.no

Dr. Einar Vik-Mo

Overlege, Nevrokirurgisk avd., Oslo Universitetssykehus

Styringsgruppeleder

Magnar Bjørås

Prof. Magnar Bjørås

Professor, NTNU

Dr. Ole Solheim

Professor, NTNU

ole.solheim@ntnu.no

Frits Thorsen

Prof. Frits Thorsen

Professor, Universitetet i Bergen

Institutt for Biomedisin, Leder Gruppen for Hjernemetastaser

Prof. Hrvoje Miletic

Nevropatolog, Haukeland Sykehus, Bergen

Leder for nevropatologisk diagnostikk hrvoje.miletic@helse-bergen.no

Dr. Tor-Christian Johannessen

Overlege, Onkologisk avd, Haukeland Sykehus, Bergen
Fredrik Sund

Dr. Fredrik Sund

Overlege og klinikksjef, Universitetssykehuset Nord-Norge

Ingen epost tilgjengelig

Styret i Hjernesvulstkonsortiet

Styringsgruppen i Hjernesvulstnettverket består av to medlemmer fra hver institusjon.

Fredrik Sund

Dr. Fredrik Sund

Overlege og klinikksjef, Universitetssykehuset Nord-Norge

Ingen epost tilgjengelig

Dr. Tor Ingebrigtsen

Professor, Universitetssykehuset Nord-Norge
Magnar Bjørås

Prof. Magnar Bjørås

Professor, NTNU

Dr. Iver A Langmoen

Professor, Oslo Universitetssykehus

Dr. Ole Solheim

Professor, NTNU

ole.solheim@ntnu.no

Terje Sundstrøm

Dr. Terje Sundstrøm

Overlege, Nevrokirurgisk avd., Haukeland Sykehus, Bergen

Nina Jensen

Pårørende og initiativtaker til Hjernekreftnettverket

Dr. Einar Vik-Mo

Overlege, Nevrokirurgisk avd., Oslo Universitetssykehus

Styringsgruppeleder

Rolf Bjerkvig

Prof. Rolf Bjerkvig

Professor, Universitetet i Bergen

rolf.bjerkvig@uib.no

Tom B. Johannesen

Kreftregisteret

tom.johannesen@kreftregisteret.no