Hjernesvulstkonsortiet

Nasjonalt nettverk for persontilpasset behandling av hjernekreft

Vår visjon

Ved å forene de ledende forskningsmiljøene i Norge innen basal, translasjonell og klinisk hjernekreftforskning vil vi kunne tilby pasienter med hjernekreft en mer presis, effektiv og persontilpasset behandling.

Hva er hjernekreft?

Kreftsvulster som oppstår i hjernen (primære hjernesvulster) utgjør 3,5% av alle krefttilfeller i Norge. Det finnes mange ulike typer hjernesvulster; alt fra godartede svulster som ikke trenger behandling til ondartede svulster med dårlig prognose. Kreftsvulster fra andre deler av kroppen kan også spre seg (metastasere) til hjernen og disse kalles sekundære hjernesvulster. Av de primære hjernesvulstene utgjør glioblastomer den største gruppen. Glioblastomer oppstår fra hjernens støtteceller, og pasienter med denne kreftformen har generelt en dårlig prognose.

Pasient hodepine

Tett på pasienter og pårørende

NBTC ønsker å jobbe målrettet mot pasientenes største utfordringer. Et nært samarbeid med pasient- og pårørendeorganisasjoner er sentralt i prioritering av prosjekter og veivalg i nettverket. NBTCs utgangspunkt er et pårørendeinitiativ og oppstartfinansiering fra Hjernesvulstforeningen og Kreftforeningen. Integrasjon av pasientperspektivet står svært sentralt.

Våre mål

Styrke nasjonalt samarbeid

Styrke nasjonalt samarbeid og informasjonsdeling mellom forskningsinstitusjoner og sykehus i Norge.

Pasientscreening

Etablere en nasjonal innovativ teknologi for persontilpasset medikamentscreening og behandling av pasienter med hjernesvulst.

Kliniske utprøvninger

Gi flere norske hjernesvulstpasienter tilbud om deltagelse i kliniske studier for å teste ny behandling.

Tilpasset behandling

Styrke kreftforskning rettet mot persontilpasset behandling.

Nasjonalt register

Etablere et nasjonalt kvalitetsregister for pasienter med hjernesvulst.

Infrastruktur

Sette opp en infrastruktur for å kunne frakte levende celler mellom ulike behandlingssentre i Norge.

Video

Se vår video hvor Professor Rolf Bjervig ved Universitetet i Bergen forklarer tanken og teknologien bak dette initiativet.